Western Union - Yes! © Twister Poland - Partner of the Western Union

Bezpieczeństwo

Western Union dokłada wszelkich starań, by zlecany przekaz pieniężny dotarł do adresata, a dane dotyczące transakcji pozostały tajne. Jednak bezpieczeństwo Twoich pieniędzy zależy również od Ciebie!

Cenimy sobie możliwość współpracy z naszymu Klientami jesteśmy dumni z szybkiego, wygodnego i bezpiecznego doręczania powierzonych nam pieniędzy wskazanym odbiorcom.

W związku z przypadkami nadużyć dokonywanych przy korzystaniu z naszych usług zalecamy wysyłanie pieniędzy tylko znanemu odbiorcy.

W przypadku korzystania z sieci Western Union w celu zapłaty za zakupione towary lub usługi kupujący powinien sprawdzić reputację i wiarygodność sprzedawcy. Firma Western Union nie odpowiada za nieotrzymanie ani za jakość zakupionych towarów lub usług.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na każdym z nas. Warto śledzić informacje na temat najnowszych technik wyłudzania pieniędzy.

1. Jakich popularnych prób wyłudzania pieniędzy należy się wystrzegać?

Uważaj na opłaty, które trzeba uiścić przed otrzymaniem pożyczki.

Zachowaj ostrożność wobec przedstawicieli firm organizujących zakłady pieniężne, losowania i loterie, nakłaniających do przekazania im pieniędzy w celu odebrania wygranej. Istnieje wiele firm prowadzących fikcyjne konkursy, które domagają się przekazów pieniężnych, ale nie dają nic w zamian.

Uważaj na niespodziewane listy i wiadomości e-mail od urzędników państwowych z Nigerii lub innych krajów, zwracających się o pomoc w przelewie wolnych środków z zagranicy na Twój rachunek bankowy.

Ignoruj telefony z policji informujące o tym, że znana Ci osoba miała wypadek lub została aresztowana i prosi o pieniądze.

Wystrzegaj się niespodziewanych listów i wiadomości e-mail z ofertą sprzedaży kosztownego lub poszukiwanego artykułu po nierealistycznie niskiej cenie.

Dlatego pieniądze należy wysyłać tylko znanemu odbiorcy.

W przypadku korzystania z usług Western Union w celu zapłaty za zakupione towary lub usługi kupujący winien sprawdzić reputację i wiarygodność sprzedawcy. Firma Western Union nie odpowiada za nieotrzymanie ani za jakość zakupionych towarów lub usług.

2. Przyszła do mnie podejrzana wiadomość e-mail, której nadawca podaje się za firmę Western Union. Co mam zrobić?

W razie otrzymania wiadomości e-mail od firmy podającej się za Western Union i braku pewności, że wysłano ją z domeny westernunion.com, nie otwieraj żadnych linków w tej wiadomości. Może to być próba wyłudzenia zastrzeżonych informacji na Twój temat. Podejrzaną wiadomość e-mail prześlij bezzwłocznie na adres spoof@westernunion.com

Firma Western Union nigdy nie wysyła klientom wiadomości e-mail z prośbą o dane z dokumentu tożsamości, hasło lub dane karty kredytowej.

3. Czy funkcja pytania sprawdzającego może zabezpieczyć przekaz pieniężny lub opóźnić jego wypłatę?

Funkcja pytania sprawdzającego w ramach usługi Western Union® Money TransferSM została opracowana z myślą o sytuacjach awaryjnych, w których odbiorca nie może dowieść swojej tożsamości (np. ukradziono mu portfel z dowodem osobistym). Nie powinna nigdy służyć jako dodatkowe zabezpieczenie w celu ustalenia lub opóźnienia terminu wypłaty środków. W wielu miejscach firma Western Union wypłaci przekaz odbiorcy, jeśli okaże on właściwy dokument tożsamości, nawet jeśli nie zna odpowiedzi na pytanie sprawdzające.

4. Czy firma Western Union oferuje zabezpieczenie escrow lub jakikolwiek inny typ ochrony transakcji w sieci?

Firma Western Union nie oferuje zabezpieczenia escrow ani żadnego typu ochrony zakupu. Usługi firmy Western Union polegają na przekazaniu pieniędzy od nadawcy do odbiorcy. Osoby korzystające z naszych usług przestrzegamy przed wysyłaniem pieniędzy do nieznajomych. Nadawca powinien znać osobę, której wysyła pieniądze. Użycie fikcyjnego imienia i nazwiska lub zmiana imienia i nazwiska odbiorcy po nadaniu przekazu nie gwarantuje bezpieczeństwa środków. Jeśli odbiorca okaże dowód tożsamości z takim samym imieniem i nazwiskiem jak na przekazie, środki zostaną mu wypłacone.

Unikaj korzystania z usług innych firm w zakresie odbioru lub blokady środków, o ile nie jest to renomowany, licencjonowany dostawca usług escrow. Oferta firmy Western Union nie obejmuje usługi escrow, nie powinna być w ten sposób traktowana ani nie ma obecnie związku z żadnymi tego typu usługami.

5. Czy za pośrednictwem firmy Western Union można płacić za artykuły zakupione na aukcjach internetowych?

W przypadku aukcji internetowych dokładnie zapoznaj się z opiniami o sprzedawcy oraz z cechami charakterystycznymi nieuczciwych aukcji. Większość internetowych serwisów aukcyjnych informuje o zasadach bezpieczeństwa zakupów w Internecie i publikuje „często zadawane pytania”, które ułatwiają rozpoznanie potencjalnie nieuczciwych aukcji. Zachowaj ostrożność wobec sprzedawców korzystających z bezpłatnych adresów e-mail lub nalegających na jedną tylko formę płatności. Zgłoś podejrzane zachowania, a w przypadku nieotrzymania nabytych towarów złóż skargę w serwisie, w którym zostały zakupione.

Pamiętaj, że firma Western Union nigdy nie gwarantuje uczciwości kupującego lub sprzedającego na aukcji.

6. Co zrobić, jeśli podejrzewam oszustwo lub jeśli mnie oszukano?

W razie otrzymania niepokojącej lub podejrzanej oferty drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną skontaktuj się z Urzędem Ochrony Konsumentów w swoim kraju.

Jeśli Twoim zdaniem oszukano Cię, możesz to zgłosić na posterunku policji.

7. W jaki sposób firma Western Union chroni moje dane?

Firma Western Union stosuje wiele technik ochrony danych osobowych, w tym technologię SSL.

Bezpieczeństwo hasła może również poprawić przestrzeganie następujących zasad:

  • Utwórz hasło trudne do odgadnięcia. Nie zawieraj w nim żadnej części swojego imienia i nazwiska, daty urodzin ani żadnych słów, które można łatwo skojarzyć z Tobą.
  • Użyj kombinacji liter i cyfr oraz liter małych i wielkich.
  • Używaj różnych haseł do różnych kont, aby zminimalizować ryzyko w razie złamania jednego z nich.
  • Nie zapisuj hasła w miejscu, w którym mogłoby się dostać w niepowołane ręce.

Dalszą ochronę haseł zapewnia aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz korzystanie z programów antyszpiegowskich. Programy te ułatwiają ochronę przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem, które może ujawnić tożsamość użytkownika komputera nawet wówczas, gdy komputer wydaje się pracować prawidłowo.

Użytkownicy systemu Microsoft Windows powinni włączyć funkcję aktualizacji systemu, aby ułatwić jego ochronę. Więcej informacji na temat aktualizacji systemu Microsoft Windows można uzyskać na stronie http://www.microsoft.com.

Szczególną ostrożność zachowaj przy wprowadzaniu hasła na cudzym komputerze. Wirusy, programy szpiegujące lub ustawienia przeglądarki mogą posłużyć do zarejestrowania nazwy użytkownika i hasła, co umożliwi dostęp do Twojego konta.

8. Czy firma Western Union oferuje zabezpieczenie escrow lub jakikolwiek inny typ ochrony zakupu w przypadku aukcji lub innych transakcji internetowych?

Nie. Firma Western Union nie oferuje zabezpieczenia escrow ani ochrony transakcji dokonywanej w Internecie. Aby nie paść ofiarą oszustwa, nie należy nigdy wysyłać pieniędzy nieznajomym. W razie podejrzenia oszustwa przy korzystaniu z usług firmy Western Union należy bezzwłocznie skontaktować się z nami.

źródło: westernunion.pl

drukuj stronę