Western Union - Yes! © Twister Poland - Partner of the Western Union

Odbiór przekazu

Pieniądze można odebrać w dowolnej placówce Western Union. Aby sprawdzić dostępność środków, można zapoznać się ze statusem przekazu pieniężnego przy użyciu numeru MTCN.

1. Udaj się do placówki Western Union.

Za pomocą naszego internetowego lokalizatora znajdź najbliższą placówkę.

2. Sposób realizacji transakcji

a. Wersja bezdrukowa

Podaj pracownikowi placówki następujące dane:

 • imię i nazwisko nadawcy
 • miejsce nadania przekazu
 • pytanie sprawdzające i odpowiedź (jeśli dotyczy)
 • wysokość spodziewanej kwoty wypłaty
 • numer kontrolny MTCN (obowiązkowy)

b. Wersja drukowa

Wypełnij poniższy formularz z danymi:

 • imię i nazwisko nadawcy
 • miejsce nadania przekazu
 • pytanie sprawdzające i odpowiedź (jeśli dotyczy)
 • wysokość spodziewanej kwoty wypłaty
 • numer kontrolny MTCN (obowiązkowy)

i przekaż go pracownikowi placówki.

4. Okaż dokument tożsamości pracownikowi placówki i przekaż mu formularz

5. Odbierz pieniądze

 • Pracownik placówki sprawdzi okazany dokument tożsamości
 • Podpisz pokwitowanie
 • Pracownik wręczy Ci pieniądze
drukuj stronę